Go to profile
Kustnytt
Kustnytt's logotype

Kustnytt

Local News · Finland

Kombiannons

Samma annons i ByaNytt & KustNytt 20% rabatt

Serieannonsering 2019

Serieannonsering är det förmånligastealternativet
Gäller annonser som beställs på samma gång.

Inga andra rabatter gäller.

Upprepningsrabatt
2-3 ggr 20%
4-6 ggr 30%
7-9 ggr 40%
10 - ggr 50%

Annonsbokning och -material

Boka din annons med:
Ramona Finnila, ramona@kustmedia.fi, Tfn 010 311 1904

Färdigt annonsmaterial skickas till:
annons@byanytt.fi, annons@kustnytt.fi
Färdiga annonser i PDF-format, upplösning 200 dpi

Inlämningstid för annonser:
Senast 9 arbetsdagar före utgivningsdatum.

Annulering av annonser:
Annullering av annonser bör ske senast på annonsbokningsdeadline. Vid senare annullering debiteras 50 % av annonspriset.

Teknisk information

Tryckeri: Botnia Print, Kokkola

Upplaga:
ByaNytt ca. 3 000 exemplar, 10 nr per år
KustNytt ca. 2 500 exemplar, 10 nr per år


Tidningsformat: Tabloid

Tryckyta:
Sidans bredd 254 mm
Sidans höjd 374 mm
Spaltantal: 5

Spaltbredd:
1 sp. = 47 mm
2 sp. = 99 mm
3 sp. = 150 mm
4 sp. = 202 mm
5 sp. = 254 mm

Tidningens ansvar
Tidningens ansvar för felaktighet i annons är begränsad högst till annonskostnaden. Reklamation skall göras senast 7 dagar från tidningens utgivningsdatum.
 • Print
  • Kombiannons
  • Serieannonsering 2019
  • Annonsbokning och -material
  • Teknisk information
  • Products
Click the button on products to create an inquiry